-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Cele Jakościowe 

ISO 9001:2000 
data publikacji: 20-10-2003 | 10:34
data ostatniej modyfikacji: 20-10-2003 | 10:34

logo8.jpg (15.70 Kb)

CELE JAKOŚCIOWE

Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Łodzi

 

 

1.   Podjęcie prac w kierunku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2000.

2.     Stałe doskonalenie świadczonych usług poprzez efektywne wykorzystanie zasobów ośrodka.

3.   Projakościowe motywowanie i angażowanie pracowników WORD.

4.   Rozszerzanie zakresu usług w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Regionie, w ramach przedsięwzięć inicjowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiej Rady BRD.

Liczba odwiedzin: 31240
 
Realizacja: Ideo