-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Budżet 

WORD w Łodzi 
data publikacji: 09-12-2005 | 14:02
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2005 | 14:02

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

 ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 ze zm. ),

ustawie z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.)

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002 r., w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów

i kosztów związanych z działalnością ośrodka ( Dz. U. Nr 176 poz. 1443).

 

Liczba odwiedzin: 31240
 
Realizacja: Ideo